Case-Journalistiliitto

journalistiliitto ketterä kehitys toimittaja wordpress

Journalistiliitto.fi

Verkkopalvelu joka syntyi ketterästi ja keveästi, kovaan käyttöön ja todelliseen tarpeeseen.

Toteutimme loppuvuodesta 2016 Journalistiliitolle verkkopalvelun, joka palvelee modernia järjestötoimintaa mahdollisimman monipuolisesti.

Journalistiliitto.fi eroaa monen perinteisen liiton kotisivusta selkeänä, mutta visuaalisesti näyttävänä verkkopalveluna, joka palvelee monipuolisesti jäseniä, päätöksentekijöitä ja henkilökuntaa.

Palvelun taustalla on helppokäyttöinen WordPress-järjestelmä, jota monipuolisesti laajentamalla toteutimme pitkälle mietityn vaatimuslistan, kohta kohdalta ennaltamäärätyn aikataulun ja budjetin rajoissa.

Ketterä projektimalli

Palvelu toteutettiin ketterän kehityksen parhaita periaatteita noudattaen. Projekti käynnistettiin Kick Off-työpajalla, jossa käytiin läpi palvelua kokonaisuutena, siihen liitettyjä odotuksia ja tarkennettiin tavoitteita.

Kehitystyötä tehtiin kahden viikon jaksoissa (sprinteissä). Joka päivä tekijätiimi piti lyhyen (max. 15 min) juttuhetken (daily) asiakkaan kanssa. Hyvällä viestinnällä varmistettiin että asiakas sai mitä tilasi ja tekijätiimi käytti aikansa aina kaikkein tärkeimpiin tehtäviin.

Kehitysjaksojen päätteeksi kokoonnuimme demoamaan jakson aikaansaannoksia valmiissa verkkopalvelussa. Projektiin ei kuulunut presentaatioita tai muita selityksiä, vaan keskustelimme aina oikeista toimivista toiminnallisuuksista. Joka jakson jälkeen palvelusta oli olemassa entistä täydellisempi versio suoraan julkaisukelpoisena.

kalenteri-mockup

Monipuolinen kalenteri vähentää toimistotyötä

Yksi Journalistiliiton arvokkaimmista palveluista on tapahtumat ja koulutukset jäsenistölle.

Monipuolisten kalenteritoimintojen avulla ilmoittautumisten hallinta on pitkälle automatisoitua. Tapahtumiin on mahdollista määritellä maksimi osallistujamäärä ja jopa peruutusilmoituksen voi lähettää automatisoidusti.

Extranet palvelee päätöksentekijöitä

Palvelun taustalla on helppokäyttöinen WordPress-järjestelmä, jota monipuolisesti laajentamalla toteutimme yhteydet jäsenrekisteriin (Avoine) sekä monipuoliset extranet toiminnallisuudet järjestön hallituksen ja valtuuston tarpeisiin.

Lue Journalistin juttu uudistuksesta.