Projektimalli

Kick Off

Kun alussa onnistumme jakamaan ymmärryksen projektin tavoitteista, onnistumme jatkossa pysymään tarkasti suunnitellussa suunnassa. Se on palkitsevaa ja kustannustehokasta.

Määritellään tavoitteita

Heti projektin alussa käymme yhdessä läpi, mitä tarvetta lähdemme toteuttamaan, mitä ongelmia aiheeseen liittyy ja minkälaisia tavoitteita projektilla on ja miten sen onnistumista mitataan?

Luonnostellaan ratkaisuja

Pohditaan yhdessä eri ratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla suunnittelijamme pääsevät keskittymään heti keskeisiin toimintoihin ja halutunlaisen designin suunnitteluun.

Jaetaan vastuut

Projektin käynnistyessä selkeä vastuunjako auttaa jokaista keskittymään omalla vastuulla olevien tehtävien tekemiseen. Asiakas nimeää yhden henkilön, jolla on aikaa osallistua projektiin ja valtuudet tehdä sitä koskevia päätöksiä. Digitoimisto Kehittämön projektipäällikkö huolehtii siitä että työ edistyy sovitusti.

Kirjoitetaan sopimukset

Projekti- ja ylläpito- ja luottamuksellisuussopimuksissa sovimme selkeät pelisäännöt projektille. Laskutus hoidetaan tehdyn työmäärän mukaan aina eritellyn tuntilistan mukaan kalenterikuukauden lopussa tai sopimuksen mukaan.