Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 1.6.2016

Rekisterin pitäjä
Digitoimisto Kehittämö Oy
Puh: 044 0606 008
PL 338, 00531 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja
Mika Minkkinen
mika.minkkinen@kehittamo.fi
044 0606 008

Rekisterin nimi

Digitoimisto Kehittämö Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Digitoimisto Kehittämö kerää tietoa verkkopalveluiden ylläpitäjistä ja käyttäjistä verkkopalveluiden tilastointiin, markkinointiin, kehitykseen, ylläpitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvää yhteydenpitoa varten.

Rekisteriin tallennettava tieto

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaalisen median profiilit)
  • Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana)
  • Demografiatiedot (ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti)
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot)
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot (selailu- ja hakutiedot)
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaalta itseltään saadut tiedot (puhelimitse, internetin lomakkeella, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
  • Asiakkaan toimintaan perustuvat tiedot (evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot)
  • Kolmannen osapuolen yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Digitoimisto Kehittämö Oy
PL 338, 00531 Helsinki
(09) 701 041
Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Mika Minkkinen
mika.minkkinen@kehittamo.fi
044 0606 008

Rekisterin nimi

Digitoimisto Kehittämö Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Verkkopalveluiden ylläpitoon sekä asiakassuhteeseen hoitoon liittyvä yhteydenpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterit sisältävät tietosuojaselosteessa mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden omat ilmoitukset.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, joissa on 24/7 vartiointi ja kulunvalvonta.